Kontingent og indmeldelse

Voksen (fra 21 år) 875.-
Ægtepar 1380.-
Familie (min. 3 personer med samme adresse) 1590.-
Junior (18 - 20 år) 710.-

Studerende

(studiekort skal fremsendes til kontingentkasserer to gange årligt i juni og december)

710.-
Ungdom (10 - 17 år) 645.-
Passiv (årligt kontingent) 330.-

Overskriften

Klik og redigér. Indsæt din tekst her....